Een veelgebruikte functie in Excel is de ALS-functie. Hiermee kun je controleren of aan een voorwaarde wordt voldaan en op basis van de uitkomst kun je aangeven wat de functie retourneert. Een simpel voorbeeld:

Het is ook mogelijk om meerdere ALS-functies samen te voegen (in vaktermen wordt dit ook wel ‘nesten’ genoemd). Als je veel voorwaardes combineert, kan het echter zijn dat je formule niet meer goed leesbaar is en slecht onderhoudbaar. Daarom geef ik in deze blog een paar handige alternatieven die een stuk overzichtelijker (en korter) zijn.

In het volgende voorbeeld gaan we de weekdag (een numeriek getal van 1 t/m 7) die hoort bij een ingevoerde datum vertalen naar de dag van de week in woorden. Hierbij start de week op maandag (doordat het tweede functieargument van de functie WEEKDAG in cel D4 gelijk aan 2 is).

Achtereenvolgens zie je hoe je dit kunt oplossen met ‘geneste’ ALS-functies, met ALS.VOORWAARDEN en ten slotte met SCHAKELEN:

Voordelen van ALS.VOORWAARDEN ten opzichte van ‘geneste’ ALS-functies:

  • Geen gedoe met haakjes;
  • De voorwaarden staan netjes achter elkaar, in plaats van ‘in’ elkaar

Voordelen van SCHAKELEN ten opzichte van ALS.VOORWAARDEN:

  • De cel die moet worden gecheckt, hoeft maar 1x ingevoerd te worden (als eerste functieargument);
  • De verschillende waardes met bijbehorende resultaten zijn nog duidelijker, doordat niet steeds de logische test herhaald wordt voor iedere optie (zoals in optie 2 wel het geval is).

Voor de mensen die met de Engelse versie van Excel werken:

ALS –> IF
ALS.VOORWAARDEN –> IFS
SCHAKELEN –> SWITCH

Het is misschien even schakelen als je altijd ALS-functies in elkaar gebruikt, maar je zult zien dat deze alternatieven erg fijn werken.