X.ZOEKEN is een handige formule die je kunt gebruiken in plaats van de combinatie INDEX + VERGELIJKEN of VERT.ZOEKEN.

Een paar voordelen ten opzichte van de formule VERT.ZOEKEN:

  • De waarde indien_niet_gevonden (het vierde functieargument) maakt het overbodig om ALS.FOUT in combinatie met VERT.ZOEKEN te gebruiken om een ‘nette’ waarde te retourneren in plaats van #N/A indien er geen match is.
  • Doordat de zoeken-matrix en matrix_retourneren afzonderlijk opgegeven worden, maakt het niet in welke kolom de zoeken-matrix (hier: personeelsnummers) zich bevindt. Dit in tegenstelling tot VERT.ZOEKEN waarde zoekwaarde altijd in de linkerkolom van de zoekmatrix moet staan.

De functie X.ZOEKEN is beschikbaar voor Excel voor Microsoft 365, Excel voor Microsoft 365 voor Mac, Webversie van Excel, Excel voor iPad, Excel voor iPhone, Excel voor Android-tablets en Excel voor Android-telefoon.